Personaliseren van werk

3e Symposium rond “Duurzaam Mensbeleid” op 9 november

Op 9 november organiseert Securex voor de 3e keer een Symposium rond het opzetten van een duurzaam mensbeleid in organisaties.

Deze derde editie valt samen met het afsluiten van de Securex-leerstoel (“Working in the 21st Century: Creating Business Results Through a Personalized  Organisation”) aan Ugent.
In de voorbije 4 jaar verzamelde HR research Securex, in samenwerking met de vakgroep Arbeids-en Organisatiepsychologie onder leiding van prof. Frederik Anseel, kennis en ervaringen met betrekking tot de impact van het individualiseren van werk op een aantal HR- en bedrijfsresultaten.

De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een nieuw boek dat op het Symposium in primeur zal worden voorgesteld. In het boek komen bedrijfscases aan bod van Zorgbedrijf Antwerpen, Wit-gele Kruis Oost-Vlaanderen en Johnson & Johnson Belgium.

Wanneer

Donderdag 9 november 2017, ontvangst vanaf 13:00 – einde rond 17:00, gevolgd door een receptie.

Plaats

Gent, Ghelamco Arena
 

Inschrijven

 

 

Programma

13:00 Onthaal en koffie
13:30 Intro
Frank Vander Sijpe (Director HR Research – Securex)
13:40 Woord van de uitgever
Sophie Vanluchene (uitgever bij Acco)
13:45 Onderzoeksresultaten Leerstoel “Working in the 21st Century:
Creating Business Results Through a Personalized Organisation”
En het antwoord op de kernvraag: draagt het personaliseren van werk
ook bij tot een betere business performance?

Frederik Anseel (Department Chair – Ghent University, President of the European Association of Work and Organizational Psychology)
Lien Vossaert (Scientific researcher – Ghent University)
14:45 Getuigenis met betrekking tot de impact van een I-deal op motivatie en
betrokkenheid op het werk

Ingrid Van Mackelenbergh (Director MVO – Securex)
14:55 Pauze
15:25 Hoe talent binnen een organisatie ontwikkelen en (positief) verbinden
via “career crafting
”
Philippe De Bruyne (Director HR – Zorgbedrijf Antwerpen)
15:55 Hoe ruimte scheppen voor het denken en reflecteren rond het begrip loopbaan
en leren, ook bij lager geschoolde werknemers

Philippe Persyn (Head of Human Resources, Supply Chain EMEA – Johnson & Johnson)
16:25 Hoe de organisatiestructuur een hefboom kan vormen tot meer autonomie
en betrokkenheid. Ervaringen met Zelfsturing

Danielle Van Landuyt (Directeur Personeel en Organisatieondersteuning – Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
16:55 Closing
David Ducheyne (Chief people officer - Securex)
17:00 Receptie en overhandiging boek
18:00 Einde

Doelgroep

Bedrijfsleiders, CEO's, HR & People Managers, Talent Managers, Comp&Ben Managers, Preventie-adviseurs

Prijs per persoon

€ 245 (*)

Inschrijven

 

 

(*) De annulatie van uw inschrijving is uitsluitend schriftelijk of via e-mail mogelijk tot 5 dagen vóór het begin van het seminarie, zonder bijkomende kost; minder dan 5 dagen vóór de sessie blijft het deelneemrecht integraal verschuldigd. U kan zich wel steeds laten vertegenwoordigen. De organisatoren behouden zich het recht voor de vorming te annuleren en zullen u hiervan via e-mail verwittigen.